Dzielnice Gdyni

Gdynia – zobacz wszystko o aglomeracji Trójmiasta
Północna cześć Polski kojarzy nam się w głównej mierze z wybrzeżem Morza Bałtyckiego i Trójmiastem. Jednym z trzech miast aglomeracji gdańskiej jest oczywiście Gdynia. Miasto, jednakowo jak Gdańsk oraz Sopot, spoczywa nad Zatoką Gdańską, która uważana jest z reguły za odnogę Bałtyku. Dodatkowo Gdynia jest jedno z gmin, które zaliczane są do Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy oraz Chylonki. Omawiane miasto swój rozwój zawdzięcza w głównej mierze budowie portu. Celem jego powstania było zapewnienie Polsce zarówno do szlaków morskich, jak oraz bazy marynarki wojennej. W tym czasie Wolne Miasto Gdańsk bo charakteryzowało się nieco niemiarodajną sytuacją, co potwierdza Gdynia plus. Gdynia jest miastem od dnia 10 lutego 1926 roku. W tym czasie bo omawiana osada uzyskała prawa miejskie. Wcześniej Gdynia była niewielką wsią rybacką. Jednakże jej przekształcenie w miasto nastąpiło wybitnie ekspresowo. Już albowiem w 1939 roku Gdynia liczyła sobie ponad sto dwadzieścia siedem tysięcy mieszkańców. Teraz wartość ta wynosi niemal dwa razy tyle, bowiem ponad sto czterdzieści siedem tysięcy.